Change text size

Nie mogę zalogować się na swoje konto pracownicze, co może być przyczyną?

Przyczyn może być kilka, niżej opiszemy sposób diagnozowania i rozwiązania problemu.

Pierwszą, oczywistą przyczyną może być błędnie wpisana nazwa konta pracowniczego – musi tu być użyty numer legitymacji pracowniczej (numer akt osobowych) lub pomyłka podczas wpisywania hasła. Należy upewnić  się, że oba pola zostały prawidłowo wypełnione. Tu uwaga, zgodnie z polityką bezpieczeństwa Uniwersytetu po pięciu nieudanych próbach logowania na dane konto, konto to zostaje zablokowane i zalogowanie nie będzie możliwe do czasu odblokowania. Proszę więc nie przesadzić z liczbą prób logowania.

Jeśli mamy pewność, że pola zostały poprawnie wypełnione, a do portalu dalej nie można się zalogować to należy w celu wyjaśnienia przyczyny problemu uruchomić  portal Panel pracownika
http://pracownik.uwm.edu.pl
i spróbować zalogować się używając swojej nazwy konta pracowniczego (czyli numeru legitymacji). Jeśli zobaczymy ekran taki jak poniżej

 

 

to oznacza (zakładając poprawny numer legitymacji), że wpisujemy błędne hasło. Jeżeli nie ma możliwości odzyskania poprawnego hasła to należy utworzyć je ponownie w sposób opisany w artykule Zapomniałem hasła, jak można je odzyskać.

Jeśli zobaczymy taki ekran:

 

 

oznacza to, że konto zostało zablokowane (na przykład z powodu przekroczenia limitu niepoprawnych prób logowania) i należy skontaktować się z administratorami RCI wysyłając mail na adres admin-rci@uwm.edu.pl. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Można również po prostu poczekać, jeżeli przyczyną zablokowania było przekroczenie limitu nieudanych prób logowania to konto zostanie automatycznie odblokowane po upływie 20 minut.

Innym powodem, dla którego nie można się zalogować jest przeterminowanie hasła. Ze względów bezpieczeństwa hasła zachowują ważność przez 30 dni, po upływie tego czasu muszą być zmienione. To, czy zaistniała taka sytuacja najprościej jest sprawdzić logując się do Portalu pracownika. Podobnie jak w przypadku opisanym wyżej należy uruchomić portal Panel pracownika
http://pracownik.uwm.edu.pl
i spróbować zalogować się używając swojej nazwy konta (czyli numeru legitymacji pracowniczej). Jeśli zobaczymy taki ekran:

 

 

oznacza to, że upłynął czas ważności hasła i trzeba je zmienić klikając link „Proszę zmienić hasło”. Zasady wyboru nowego hasła opisane zostały w artykule Nie mogę zmienić hasła, czyli sztuka wybru dobrego hasła

Jeśli to nie pomoże i dalej nie można się zalogować  proszę skontaktować się z administratorami RCI wysyłając mail na adres admin-rci@uwm.edu.pl. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Ogólnie rzecz biorąc hasło na konto pracownicze (czyli numer legitymacji pracowniczej jako nazwa konta) służy do logowania do kilku serwisów, ale zmianę tego hasła, diagnozowanie problemów z logowaniem i sprawdzenie statusu hasła wykonujemy używając portalu Panel pracownika. W tym celu po uruchomieniu Panelu pracownika i pomyślnym zalogowaniu rozwijamy umieszczoną w prawym, górnym rogu listę oznaczoną imieniem i nazwiskiem użytkownika i wybieramy pozycję „Twój profil”.

 

 

Pojawi sie ekran:

 

 

Interesujące nas w tej chwili informacje przedstawione na tym ekranie to czas ważności hasła, link „Zmień hasło” i krótko opisana polityka haseł zastosowane na Uniwersytecie.

Jeśli logowanie do Portalu pracownika nie powiodło się to wyświetlony w odpowiedzi komunikat: „Niepoprawne dane logowania”, „Twoje konto zostało zablokowane” lub „Musisz zmienić hasło” pozwoli określić przyczynę niepowodzenia i znaleźć rozwiązanie. Inne systemy (przynajmniej w tej chwili) zareagują po prostu odmową zalogowania.