Change text size

Nie mogę zmienić hasła, czyli sztuka wyboru dobrego hasła

Często powodem trudności ze zmianą hasła pracowniczego jest nieprawidłowy wybór hasła. Ogólnie rzecz biorąc hasło, stanowiące podstawę uwierzytelniania użytkownika, powinno być ze względów bezpieczeństwa skomplikowane. Im bardziej skomplikowane tym lepiej.

Stopień skomplikowania hasła jest sprawdzany przez system i zbyt trywialne hasła nie zostaną zaakceptowane. Obecnie większość współczesnych systemów czy aplikacji sprawdza złożoność hasła, różnie rozumiejąc, jakie hasło jest "zbyt proste".

U nas, zgodnie z przyjętą w tej chwili polityką bezpieczeństwa, hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków i zawierać co najmniej jedną:
 - wielką literę
 - cyfrę
 - znak specjalny
Hasło nie może również zawierać imienia lub nazwiska pracownika ani nazwy konta logowania (czyli numeru legitymacji w naszym przypadku).


Dodatkowo zmiany hasła można dokonać jedynie raz na dobę oraz nie rzadziej niż co 30 dni. Pięć nieudanych prób logowania powoduje zablokowanie na 20 minut konta. Po upływie tego czasu konto zostanie automatycznie odblokowane. Nowe hasło, musi różnić się od poprzednich co najmniej jednym znakiem.

W sprawach dotyczacych logowania proszę o kontakt mailowy: admin-rci@uwm.edu.pl

Niezależnie od systemowych wymagań nakładanych na wybór hasła, które należy traktować jako wymagania minimalne warto, pamiętając o tym, że hasło jest jedyną ochroną przed nadużyciem konta, stosować kilka prostych zasad rozsądnego wyboru hasła opisanych np w Biuletynie Bezpieczeństwa Komputerowego z maja 2011

Modyfikacja: 2016-05-19 13:39:50