Change text size

Jak zorganizować wideokonferencję

Potrzebę zorganizowania wideokonferencji zgłaszamy korzystając z Portalu eUsług (pełna lista wniosków elektronicznych obsługiwanych przez portal eUsług znajduje się w artykule  "Lista wniosków obsługiwanych przez portal eUsług") lub wysyłając e-mail na adres: admin-rci@uwm.edu.pl

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • dane kontaktowe zgłaszającego
  • jednostka organizacyjna
  • imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail
  • termin (data, godzina) wideokonferencji.

Oprócz terminu podstawowego należy podać również alternatywny termin rezerwowy.


Lista uczestników wideokonferencji zawierająca następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika (również tytuł naukowy)
  • nazwę uczelni
  • dane kontaktowe: telefon, e-mail

Dodatkowe informacje można uzyskać u pana Przemysława Bieńkowskiego.

Kontakt:

telefon 691767651 lub 895234590,
e-mail: przemysław.bienkowski@uwm.edu.pl