Change text size

Lista wniosków obsługiwanych przez portal eUsług

 
Kategoria
Wniosek
BHPZawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy
Bezzwrotne fundusze UEWniosek o zgodę na przygotowanie projektu
Bezzwrotne fundusze UEOświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności
Bezzwrotne fundusze UEWniosek o zgodę na prefinansowanie projektu
Bezzwrotne fundusze UEUzgodnienie trybów zamówień publicznych
KadroweWniosek o wydanie legitymacji pracowniczej
Kadrowe Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Kadrowe Karta odpracowania
Kontrola finansowaOdstępstwa od procedur
Kontrola finansowa Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa
Lokale rotacyjneOświadczenie o spełnieniu warunków
Lokale rotacyjne
lokale rotacyjne
OgólneWniosek o udostępnienie informacji publicznej
SocjalneWniosek o karnet na korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych
TransportoweZamówienie przydziału samochodu 
Umowy o dzieło i zlecenieUmowa o dzieło POIR
Umowy o dzieło i zlecenie Umowa o zlecenie POIR 
Usługi informatyczne Wniosek o nadanie uprawnień ZSI 
Usługi informatyczne Wniosek o utworzenie konta www 
Usługi informatyczne Wniosek o nadanie uprawnień USOS 
Usługi informatyczne Wniosek o udział w szkoleniu RCI 
Usługi informatyczne Wniosek o organizację wideokonferencji 
Usługi informatyczne Wniosek o nadanie uprawnień na platformie zdalnej edukacji MOODLE 
Usługi informatyczne Wniosek o objęcie audytem informatycznym 
Usługi informatyczne Wniosek o utworzenie konta/aliasu e-mail 
Usługi informatyczneWniosek o udostępnienie oprogramowania 
Usługi informatyczneWniosek o utworzenie maszyny wirtualnej 
Usługi telekomunikacyjneWniosek o zmianę numeru telefonu/rozbudowę sieci telefonicznej 
Usługi wypożyczaniaWniosek o wypożyczenie sprzętu

 

Sposób korzystania z portalu opisany jest w artykule Portal eUsług Uniwersyteckich - jak z niego korzystać?

 

Wniosek o organizację wideokonferencji. [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o organizację wideokonferencji". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Organizacja wideokonferencji

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o nadanie uprawnień do USOS.  [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o nadanie uprawnień do USOS". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Uprawnienia do USOS

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o udział w szkoleniu RCI [Powrót do listy wniosków]

 

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o udział w szkoleniu RCI". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Szkolenie w RCI

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o nadanie uprawnień na platformie zdalnej edukacji MOODLE.[Powrót do listy wniosków]

 

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o nadanie uprawnień na platformie zdalnej edulacji MOODLE". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Uprawnienia do MOODLE

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o utworzenie konta/aliasu e-mail. [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o utworzenie konta/aliasu e-mail". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Utworzenie konta e-mail

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o udostępnienie oprogramowania. [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o udostępnienie oprogramowania". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Udostępnienie oprogramowania

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o utworzenie maszyny wirtualnej [Powrót do listy wniosków]

 

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o utworzenie maszyny wirtualnej". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Utworzenie maszyny wirtualnej

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

Wniosek o utworzenie konta www.[Powrót do listy wniosków]

 

 

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o utworzenie konta WWW". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Utworzenie konta WWW

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o nadanie uprawnień ZSI. [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o nadanie uprawnień ZSI". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Nadanie uprawnień ZSI

 

 Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

 

Wniosek o objęcie audytem informatycznym [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Usługi informatyczne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o objęcie audytem informatycznym". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o objęcie audytem informatycznym

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " BHP" a następnie wzór wniosku "Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek przesyłany jest  do Działu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, gdzie jest zatwierdzany (bądź odrzucany) przez kierownka.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o zgodę na przygotowanie projektu [Powrót do listy wniosków]

 Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Bezzwrotne fundusze UE" a następnie wzór wniosku "Wniosek o zgodę na przygotowanie projektu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o zgodę na przygotowanie projektu

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do kierownika jednostki autora wniosku. Po jego akceptacji przesyłany jest do Biura ds.Projektów Zagranicznych

 

[Powrót do listy wniosków]

 

Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności [Powrót do listy wniosków]

 Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Bezzwrotne fundusze UE" a następnie wzór wniosku "Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności

 

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do Biura ds.Projektów Zagranicznych

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o zgodę na prefinansowanie projektu [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Bezzwrotne fundusze UE" a następnie wzór wniosku "Wniosek o zgodę na prefinansowanie projektu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o zgodę na prefinansowanie projektu

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do kierownika jednostki autora wniosku. Po akceptacji trafia do Biura Rektora które wskazuje odpowiedni sekretariat prorektora .

[Powrót do listy wniosków]

 

Uzgodnienie trybów zamówień publicznych [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Bezzwrotne fundusze UE" a następnie wzór wniosku "Uzgodnienie trybów zamówień publicznych". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Uzgodnienie trybów zamówień publicznych

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do Działu Zamówien Publicznych.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o wydanie legitymacji pracowniczej [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Kadrowe" a następnie wzór wniosku "Wniosek o wydanie legitymacji pracowniczej". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o wydanie legitymacji pracowniczej

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Kadrowe" a następnie wzór wniosku "Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Karta odpracowania [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Kadrowe" a następnie wzór wniosku "Karta odpracowania". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Karta odpracowania

 

 Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do akceptacji przez kierownika jadnostki.

[Powrót do listy wniosków]

 

Odstępstwa od procedur [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Kontrola finansowa" a następnie wzór wniosku "Odstępstwa od procedur". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Odstępstwa od procedur

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię " Kontrola finansowa" a następnie wzór wniosku "Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do Biura Rektora za pośrednictwem przełożonego.

[Powrót do listy wniosków]

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Lokale rotacyjne" a następnie wzór wniosku "Oświadczenie o spełnieniu warunków". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do Działu Gospodarki Nieruchomosciami.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o przyznanie lokalu [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Lokale rotacyjne" a następnie wzór wniosku "Wniosek przyznanie lokalu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o przyznanie lokalu

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Oświadczenie o lokatorach przydzielonego lokalu [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Lokale rotacyjne" a następnie wzór wniosku "Oświadczenie o lokatorach przydzielonego lokalu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Oświadczenie o lokatorach przydzielonego lokalu

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Ogólne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do Sekretariatu Rektora.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o karnet na korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Socjalne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o karnet na korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o karnet na korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Zamówienie przydziału samochodu [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Transportowe" a następnie wzór wniosku "Zamówienie przydziału samochodu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Zamówienie przydziału samochodu

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

Wniosek kierowany jest do kierownika jednostki autora wniosku. Po akceptacji trafia do Działu Zabezpieczenia Logistycznego .

[Powrót do listy wniosków]

 

Umowa o dzieło POIR [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Umowy o dzieło i zlecenie" a następnie wzór wniosku "Umowa o dzieło POIR". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Umowa o dzieło POIR

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Umowa o zlecenie POIR [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Umowy o dzieło i zlecenie" a następnie wzór wniosku "Umowa o zlecenie POIR". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Umowa o zlecenie POIR

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o zmianę numeru telefonu/rozbudowę sieci telefonicznej [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Usługi telekomunikacyjne" a następnie wzór wniosku "Wniosek o zmianę numeru telefonu/rozbudowę sieci telefonicznej". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.

 

Wniosek o zmianę numeru telefonu/rozbudowę sieci telefonicznej

 

 

Pola formularza wypełniamy zgodnie z ich opisem. Część pól formularza, takie jak imię, nazwisko, jednostka organizacyjna czy login wypełniona jest danymi pobranymi z systemu podczas logowania i zabezpieczona jest przed edycją. Wypełnienie pól oznaczonych (zgodnie z tradycyjnym standardem) czerwoną gwiazdką jest obowiązkowe. Po wypełnieniu wniosek wysyłamy korzystając z przyciski "Złóż wniosek" w lewym górnym rogu ekranu.

[Powrót do listy wniosków]

 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu [Powrót do listy wniosków]

Na stronie głównej Portalu eUsług Uniwersyteckich wybieramy kategorię "Usługi wypożyczania" a następnie wzór wniosku "Wniosek o wypożyczenie sprzętu". Dane potrzebne do złożenia wniosku wpisujemy korzystając z poniższego formularza.