Change text size

Jak zacząć korzystać z portalu Panel pracownika

Portal Panel pracownika znajdziemy pod adresem: https://pracownik.uwm.edu.pl

Formularz logowania wygląda mniej więcej tak:


Dostęp do portalu posiada każdy pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do uwierzytelnienia użytkownika służy kombinacja konto pracownicze/hasło. Kontem pracownika jest numer legitymacji pracowniczej UWM, który jest zgodny z numerem akt osobowych pracownika. Numer akt osobowych można odczytać np. na odwrocie elektronicznej legitymacji pracowniczej. Nie ma możliwości zmiany nazwy konta pracowniczego. 

Jeżeli logujesz się po raz pierwszy do Panelu pracownika musisz przejść procedurę resetu hasła. Formularz resetu hasła znajduje się pod adresem: https://pracownik.uwm.edu.pl/reset

Aby zresetować hasło należy podać:

  • numer legitymacji służbowej
  • adres poczty służbowej (w domenie uwm.edu.pl)
  • PESEL (w przypadku osób nieposiadających PESEL - numer dokumentu tożsamości podanego w Kadrach) 

Ważne: każdy nowy pracownik zanim zacznie korzystać z konta pracowniczego musi założyć pocztę służbową w domenie uwm.edu.pl oraz zgłosić swój adres poczty do Biura ds. Kadr i Płac (kadry@uwm.edu.pl)

Po pierwszym zalogowaniu zaleca się zmianę hasła. W tym celu należy wejść na stronę https://pwd.uczelnia.uwm.edu.pl/adfs/portal/updatepassword
i uzupełnić pola w formularzu.  1. W pierwszym polu należy wpisać login w postaci numer_akt_osobowych@uczelnia.uwm.edu.pl (np. 123456@uczelnia.uwm.edu.pl)
  2. W polu drugim wpisujemy aktualne hasło
  3. W trzecim polu wpisujemy nowe hasło
  4. W ostatnim polu potwierdzamy nowe hasło wpisując je ponownie

Ważne: hasło musi spełniać następujące warunki:

  • składać się z co najmniej 7 znaków
  • zawierać co najmniej jedną: wielką literę, cyfrę, znak specjalny
  • nie może zawierać imienia lub nazwiska pracownika.

Zmiany hasła można dokonać jedynie raz na dobę. Zgodnie z obecną polityką bezpieczeństwa hasło ustawione przez pracownika wygasa po 30 dniach.

Dodatkowe uwagi na temat hasła można znaleźć w artykule Nie mogę zmienić hasła czyli sztuka wyboru dobrego hasła.

Po kliknięciu przycisku Zmień hasło - jeżeli nowe hasło spełnia wyżej wymienione wymagania odnośnie złożoności - pojawi się komunikat Hasło zostało pomyślnie zaktualizowane.
Hasło zostało zmienione, można logować się do portalu.

W przypadku trudności z pierwszym zalogowaniem prosimy o kontakt mail-owy z administratorami RCI admin-rci@uwm.edu.pl.

 

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2023