Change text size

Jak wziąć udział w wideokonferencji

Udział w wideokonferencji zgłaszamy wysyłając e-mail na adres: admin-rci@uwm.edu.pl

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

  • dane kontaktowe zgłaszającego
  • jednostka organizacyjna
  • imię i nazwisko
  • telefon kontaktowy, e-mail
  • termin (data, godzina) wideokonferencji
  • dane kontaktowe organizatora wideokonferencji
  • nazwę uczelni
  • imię i nazwisko (tytuł naukowy)
  • telefon, e-mail

Dodatkowe informacje można uzyskać u pana Przemysława Bieńkowskiego.

Kontakt:

telefon: 691767651 lub 895234590,
e-mail: przemysław.bienkowski@uwm.edu.pl