Change text size

Market Zamówień

System dostepny jest pod adresem erpbiz.uwm.edu.pl
 
W sekcji Wnioski - Moje wnioski
 
Dostępna jest możliwość składania nowych wniosków w ramach zamówień sukcesywnych.
 

 
Na poziomie wniosku, należy uzupełnić brakujące pola a następnie przyciskiem "Dodaj przedmiot" - wybrać potrzebne artykuły
 
Artukuły mozna przegladać / wyszukiwać osobno lub zawężając llistę dostępnych artykułów do odpowiedniej kategorii czy też umowy sukcesywnej.
 
W kolejnym kroku, musimy wskazać budżet, z którego dany zakup zostanie sfinansowany.
 
 
Wniosek może złożyć każdy pracownik. Pracownikowi pojawiają się budżety dostępne w zależności od miejsca jego zatrudnienia.
Po wyborze budżetu i naciśnięciu przycisku "Złóż Wniosek", system dokonuje weryfikacji poprawności wniosku i przekazuje wniosek do Dysponenta Budżetu w celu akceptacji. 
Po akceptacji Dysponenta Budżetu, system automatycznie wysyła zamówienie do dostawcy. Jeżeli wnioskującym jest Dysponent danego budżetu, przycisk Złóż Wniosek automatycznie wysyła zamówienie do dostawcy.
 
System informuje za pomocą email o każdej zmianie statusu wniosku.
 

Z poziomu zarządczego, system pokazuje stopień wykorzystania poszczególnych umów: