Change text size

Dostęp do Raportów Kadrowo-Płacowych

Po zalogowaniu do systemu należy skorzystać z Menu dostępnego w lewej górnej części ekranu.

Z dostępnych opcji należy wybrać sekcję pracownik a następnie opcję "Raporty kadrowo-płacowe"

Przy użyciu przycisku "Dodaj" skrytego pod grafiką "+" dostępnego po prawej stronie ekranu

Rozwijamy menu dostępnych Raportów Kadrowo-Płacowych.

Na dostępnej liście zaznaczamy raport, który ma zostać przygotowany.

Po wyborze zakresu czasowego dla danego raportu

Zatwierdzamy zamówienie za pomoca przycisku "Zapisz" dostępnego pod przyciskiem oznaczonym logo dyskietki i dostępnego z prawej strony ekranu.

Zadanie wytworzenia raportu zostaje dodane do kolejki zadań serwera.

O gotowości raportu dowiadujemy się zarówno poprzez wiadomość email, która dociera na nasze konto pocztowe jak i z poziomu Rejestru raportów 

 

Rejestr odświeżamy za pomocą przycisku "Filtruj"

Raport o statusie "Dostępny" możemy obejrzeć po jego zaznaczeniu a nastepnie naciśnięciu przycisku "Podgląd" ukrytemu pod ikoną lupy.