Change text size

Przydatne dane kontaktowe

Zebrane w jednym miejscu nazwiska pracowników, adresy i telefon komórek zajmujących się obsługą sieci komputerowej UWM.

 

 

Regionalne Centrum Informatyczne

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

Tel.: (89) 523 47 69 / Fax: (89) 524 51 91

mgr Andrzej Rydzewski - dyrektor
tel. (089) 523-45-35, tel. kom. +48 519 832 394, e-mail: andrzej.rydzewski(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/2

mgr Leszek Ołdakowski - za-ca dyrektora
tel. (089) 524-61-71, tel.kom. +48 691 522 524, e-mail: leszek.oldakowski(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/2

mgr Emilia Olender - prowadzenie biura RCI
tel. (089) 523-47-69, e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl , pok. E 2/2

lic. Ewa Pasemko - organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzetu komputerowego i oprogramowania
tel.
(89) 523-45-45, fax. (89) 523-39-30, e-mail: ewap(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/2

Dział Aplikacji I Obliczeń Naukowych

inż. Przemysław Bieńkowski - Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych
tel. (089) 523-45-90, tel.kom. +48 691 767 651, e-mail: pbienkowski(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/16

mgr inż. Jacek Brzozowski - Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych
tel.
(89) 524-64-62, tel.kom. +48 605 342 469, e-mail: jacek(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/15

Dominik Łukasik - Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych
tel. (089) 524-52-52, e-mail: dominik.lukasik(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/17

lic Michał Pilarski - Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych
tel.
(89) 524-52-52 tel. kom. 667-888-161, e-mail: michal.pilarski(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/17

 

Dział Edukacji Informatycznej

mgr Katarzyna Gargas - Dział Edukacji Informatycznej
tel. (089) 523-44-54, e-mail: kgargas(at)uwm.edu.pl, pok. D 2/9

mgr Cezariusz Radomski - Dział Edukacji Informatycznej
(89) 524-61-63, e-mail: c.radomski(at)uwm.edu.pl, pok. D 2/9

 

Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej (serwis komputerowy)

ul. Licznerskiego 4D, pok. 10tel. (89) 524 65 65

Arkadiusz Zbieć

inż. Karol Gajocha
lic. Szymon Walkowski
inż. Łukasz Wilkosz

 

 

 

Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

adres: ul. Słoneczna 54 pok. D/2/7 i D/2/10 10-712 Olsztyn

e-mail: bios@uwm.edu.pl tel.: (0-89) 524-52-80

Kierownik mgr inż. Monika Górecka -
tel.: 89 523-41-00, e-mail: monika.gorecka@uwm.edu.pl

inż. Krzysztof Demczyński -
tel.:
89 523-44-70, e-mail: krzysztof.demczynski@uwm.edu.pl

inż. Dariusz Florysiak -
tel.:
89 524-51-23,  e-mail: dariusz.florysiak@uwm.edu.pl

inż. Grzegorz Klimczuk -
tel.:
89 523-44-70, e-mail: grzegorz.klimczuk@uwm.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Pawliczuk -
tel.:
89 523-44-93, e-mail: krzysztof.pawliczuk@uwm.edu.pl

mgr inż. Jarosław Przerwa -
tel.:
89 523-44-93, e-mail: jaroslaw.przerwa@uwm.edu.pl

lic. Tomasz Pszczółkowski -
tel.:
89 524-54-61, e-mail: tomasz.pszczolkowski@uwm.edu.pl

mgr Beata Rebelska-Socha -
tel.:
89 524-52-80, e-mail: beata.rebelska@uwm.edu.pl

mgr Dawid Szczepański -
tel.:
89 523-38-28, e-mail: dawid.szczepanski@uwm.edu.pl

 

 

 

 

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 Kierownik Ośrodka mgr inż. Marcin Kwiecień

mkwiecien@man.olsztyn.pl tel: 895234350

mgr Daniel Żukowski

daniel.zukowski@man.olsztyn.pl tel: 895234318

inż. Tomasz Karczewski

tkarczewski@man.olsztyn.pl tel: 895234555

Paweł Morawski

pmorawski@man.olsztyn.pl tel: 895246113

inż. Krzysztof Mazur

kmazur@man.olsztyn.pl tel: 895234400

 

 

Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji

 Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,

tel. (89) 523-33-03

fax: (89) 523-48-99

e-mail: telekomunikacja@uwm.edu.pl

Kierownik mgr Zbigniew Czarnota tel. (89) 523 33 03, 513 773 989

e-mail: zbigniew.czarnota@uwm.edu.pl

 

Z-ca kierownika inż. Mariusz Maciejewski tel. (89) 523 32 89, 510 060 637

Specjalista mgr Dariusz Śniecikowski tel. (89) 523 48 90

Starszy referent Krzysztof Głodkowski tel.(89) 523 48 77

Specjalista Małgorzata Moszczyńska tel. (89) 523 48 55

Konserwatorzy:

Andrzej Biedulski tel. 510 060 638

 Adam Bojto tel. 510 060 642

 Maciej Oleksiak tel. 510 060 639

 Jan Poznański tel. 510 060 641

 

Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

 ul. Michała Oczapowskiego 6 pok. 12-13, 

10-719 Olsztyn

ul. Plac Łódzki 5 (niski parter)

tel. (89) 523-32-20

tel. (89) 523 34 27

tel/fax (89) 523 35 27

 

Specjalistamgr Jerzy Karbownik tel. (89) 523 34 27, 601 694 310

e-mail: jekar@uwm.edu.pl

 Główny specjalistamgr Janusz Pająk tel. (89) 535 24 12, 724 555 550

 Specjalistamgr Bogdan Góral tel. (89) 523 35 27, 609 689 914

 Starszy technikJerzy Hasiuk tel. (89) 523 35 27

 Starszy referent mgr Katarzyna Kulesza-Pająk tel. (89) 535 24 12

 Referent Radosław Walaugo tel. (89) 523 35 27