Change text size

Czym jest ta strona (i czym nie jest)

Intencją i celem utworzenia niniejszej strony jest dostarczenie każdemu użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów na jakie mogą napotkać podczas pracy z aplikacjami dostępnymi w sieci komputerowej UWM.

Zamieszczane tutaj będą krótkie, ale (przynajmniej w założeniu) kompletne opisy postępowania w przypadkach wystąpienia kłopotów, informacje o zmianach i wprowadzonych nowościach, opisy procedur , porady, powiadomienia o planowanych zmianach i inne przydatne użytkownikowi sieci komputerowej UWM informacje. Słowem, będzie to pierwsze miejsce, które warto odwiedzić kiedy pojawi się związane z poruszaniem się w sieci komputerowej UWM pytanie „Co i jak mam zrobić?”.

Nie przewidujemy natomiast umieszczania tutaj kompletnych instrukcji obsługi aplikacji, technicznych opisów zastosowanych rozwiązań, porad dotyczących popularnych programów (niepopularnych tym bardziej) czy usług itp. Tego proszę szukać gdzie indziej.

Jeśli pojawi się dotyczące interesujących nas tu tematyki pytanie nie opisane w żadnym z artykułów, jeśli któryś z artykułów jest zbyt skrótowy (lub zbyt obszerny), niejasny lub zawiera błędy i wymaga przeredagowania to bardzo proszę o zgłaszanie swoich propozycji i uwag. Preferowana jest forma mailowa:

admin-rci@uwm.edu.pl

lub bezpośrednio Jacek@uwm.edu.pl