Change text size

Portal Pracownik. Co to jest?

Zadaniem Portalu pracownika jest agregacja dostępnych narzędzi informatycznych przeznaczonych dla pracowników UWM. Po zalogowaniu do portalu, pracownik ma możliwość rekonfiguracji wyświetlanego środowiska do swoich potrzeb.

W tej chwili dostępne są następujace usługi:

 

 

Portal eUsług Uniwersyteckich

Zadaniem Portalu eUsług jest wprowadzenie możliwości elektronicznego kontaktu z administracją UWM.

Dla standardowego użytkownika (pracownika UWM) zapewnia możliwość autoryzowania użytkowników, zgłaszania wniosków za pomocą dostępnych i skonfigurowanych formularzy, obsługi własnych wniosków oraz odbierania odpowiedzi w sprawie zgłaszanych wniosków.

Portal eUsług dostępny jest również pod adresem https://euu.uwm.edu.pl/

 

 

Arkusz ocen

 

Serwis Arkusz ocen dostępny również pod adresem http://arkusz.uwm.edu.pl umożliwia tworzenie, przeglądanie i drukowanie Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.

Serwis stworzony jest na podstawie uchwały Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku i uchwały Nr 613 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku.

Logowanie do serwisy następuje przy pomocy konta i hasła systemu UsosWeb.

 

 

 

Wyślij zgłoszenie serwisowe

 

Serwis Wyślij zgłoszenie serwisowe służy do zgłaszania wszystkich incydentów dotyczących awarii sprzętu, oprogramowania oraz innych zdarzeń wymagających interwencji pracowników Regionalnego Centrum Informatycznego UWM. Szczegóły opisane są w artykułach: Potrzebny pomoc serwisu komputerowego, co mam zrobić? i Awaria komputera, drukarki itp. Co zrobić?

 

Poczta uniwersytecka

 

Dostęp do uniwersyteckiego serwera poczty.

 

Rozdzielnia

 

 Serwis Rozdzielnia służy wysyłania listów i innych przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz do sprzadzania rejestrów JRWA. Wymaga odrebnego logowania.

 

Moodle

Platforma do zdalnej edukacji wspomagającej kształcenie. Zawiera materiały audiowizualne.

Logowanie przy pomocy konta i hasła do UsosWeb-a.

 

 

Office 365

 

Po wybraniu opcji Office 365 otrzymujemy możliwość korzystania z wykupionej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie usługi Office 365. Uzyskali Państwo zestaw usług, umożliwiających współpracę i udostępnianie plików oraz instalacje pakietu Office.
Usługa jest bezpłatna dla wykładowców, pracowników administracji oraz dla studentów.
Obejmuje:
- pakiet Office Online (aplikacje Word, Excel, PowerPoint i OneNote).
- 1 TB przestrzeni dyskowej na OneDrive oraz witryny Yammer i SharePoint.
- i wiele innych.
W ramach usługi pracownicy mają prawo do bezpłatnej instalacji pełnych wersji aplikacji pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac.

Regulamin usługi:
Usługa realizowana jest przez firmę Microsoft Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195 A, 02-222 Warszawa. Dane, które będą przez Państwa zamieszczane w przestrzeni dyskowej udostępnionej przez Microsoft Sp. z o.o. są zabezpieczane i przetwarzane zgodnie z polityka Microsoft opisaną na stronie 
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane umieszczone, przekazane i edytowane przez systemy firmy Microsoft Sp. z o.o.

Bliższe informacje:

Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54 –

Tel.: (89) 523 47 69 / Fax: (89) 524 51 91

 

E-mail: admin-rci@uwm.edu.pl

 

Zmiana hasła

 

Przycisk Zmiana hasła przesyła do strony umozliwiającej zmianę hasła pracowniczego. Wymaga podania starego hasła.

Tu uwaga na temat złożoności hasła. Ze względów bezpieczeństwa hasło musi spełniać pewne warunki i zbyt trywialne hasła nie zostaną zaakceptowane. I tak hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków i zawierać co najmniej jedną:
wielką literę
cyfrę
znak specjalny
Hasło nie może zawierać imienia lub nazwiska pracownika ani nazwy loginu (numer legitymacji pracowniczej).
Zmiany hasła można dokonać jedynie raz na dobę. Zgodnie z obecną polityką bezpieczeństwa hasło ustawione przez pracownika wygasa po 30 dniach.

Instrukcja logowania i zmiany hasła znajduje się również pod adresem: http:// http://www.uwm.edu.pl/wspolpraca/rci/instrukcja-logowania
W przypadku trudności z zalogowaniem prosimy o kontakt mail-owy z administratorami RCI admin-rci@uwm.edu.pl.

 

UsosWeb

 

UsosWeb jest przeznaczonym dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz studentów systemem obsługi spraw studenckich. Po wybraniu tej opcji użytkownik zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą zalogowanie się do tego systemu. Najważniejszymi funkconalnościami są:

studenci:

·         plan zajęć

·         informacja o zaliczeniach i ocenach

·         informacja o decyzjach

·         możliwość składania i przeglądania wniosków dotyczących spraw studenckich

·         ankiety oceniające zajęcia i pracowników

·         dyplomy

·         obiegówki

pracownicy:

·         protokoły ocen i zaliczeń przedmiotów

·         obiegówki

Logowanie do UsosWeb-a wymaga odrębnej nazwy użytkownika i odrębnego hasła.

Szczegółowe informacje:

Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

adres: ul. Słoneczna 54 pok. D/2/7 i D/2/10 10-712 Olsztyn

e-mail: bios@uwm.edu.pl

 

tel.: (0-89) 524-52-80

 

Pomoc zdalna

 

 Przycisk Pomoc zdalna pozwala pobrać i zainstalować oprogramowanie umożliwiające pracownikom serwisu komputerowego Regionalnego Centrum Informatycznego na zdalny dostęp do komputera. Używać proszę w porozumieniu z pracownikamu serwisu.

 

Simple ERP

 

 

Wybranie tej opcji umożliwi terminalowy dostęp do aplikacji Simple ERP. Szczegóły dostępne w instrukcji w formacie pdf.

 

USOS RDP

 

Wybranie tej opcji umożliwi terminalowy dostęp do aplikacji UsosWeb. Szczegóły dostępne w instrukcji w formacie pdf.