Change text size

Do czego służy HelpDesk?

Co zrobić w przypadku awarii komputera, przy czym „awaria” oznacza każdy przypadek kiedy nie możemy kontynuować na komputerze normalnej pracy niezależnie od tego czy jest to ewidentny problem ze sprzętem (np. nie działa klawiatura), kłopot z normalnym funkcjonowaniem aplikacji (np. nienormalnie wolne działanie programu) czy problem z zalogowaniem się. Co zrobić kiedy trzeba podłączyć nowy sprzęt (np. drukarkę), zmienić konfigurację (np. doinstalować nowe oprogramowanie) czy wykonać czynności konserwacyjne.

We wszystkich takich przypadkach należy zgłosić incydent używając w tym celu HelpDesk-u (QDesk-u) będącego zgodnie z decyzją Kanclerza UWM w Olsztynie z dnia 01.07.2013 roku, sposóbem obsługi zgłoszeń serwisowych poprzez „internetowy system zgłoszeń”. System stanowi główny kanał zgłoszeniowy do następujących jednostek:

 

 

 

Z HelpDesk-iem łączymy się przez Panel pracownika i wybieramy "Wyślij zgłoszenie serwisowe" lub wpisując adres http://uwm.edu.pl/serwis.

 Pojawi się tako oto strona:

 

 

Logujemy się, używając konta pracowniczego i hasła (numer legitymacji pracowniczej i odpowiednie hasło). Na stronie, która pojawi się po zalogowaniu można dodać zgłoszenie incydentu wybierając przycisk „Dodaj”, a następnie wybieramy jednostkę do której kierujemy zgłoszenie.

 

1. Regionalne Centrum Informatyczne

- problemy związane z działaniem komputerów i ich peryferiami

- problemy związane z brakiem dostępu do Internetu (nie dotyczy niedziałających stron www)

- problemy związane z niedziałaniem strony głównej UWM

- problemy z instalacją programu antywirusowego

- problemy związane z oprogramowaniem administracyjnym UWM

- problemy związane z oprogramowaniem udostępnionym przez RCI

- konsultacje z zakresu zakupu rozwiązań informatycznych (sprzęt + oprogramowanie)

 

2. Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

- problemy związane z obsługą aplikacji związanych z tokiem studiów takich jak: USOS, UL, USOSWEB

- problemy związane z Internetową Rekrutacją Kandydata

- problemy związane z obsługą legitymacji Elektronicznej Studenta oraz Pracownika

 

3. Dział Informatyzacji Administracji i Telekomunikacji (Telekomunikacja)

- reklamacji związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem telefonów stacjonarnych i komórkowych

- reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania fizycznej części sieci komputerowej i telefonicznej

- reklamacji dotyczących wysokości rachunków za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe.

 

4. Dział Obsługi Pomieszczeń Dydaktycznych zabezpiecza sale ogólnouczelniane w zakresie:

- nagłośnienia,

- funkcjonowania projektorów,

- podłączeń komputerów i innych źródeł wizji i fonii,

- tablic multimedialnych,

- ekranów

 

5. Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

- problemy związane z działaniem poczty uniwersyteckiej „ ….@uwm.edu.pl ”

- problemy z zakładaniem kont eduroam http://eduroam.uwm.edu.pl/

- konflikty adresów IP

- problemy z aktualizacją programu antywirusowego

- problemy związane z serwerami www

- konsultacje w sprawie zakupu urządzeń sieciowych(swithe, routery)

 

W razie wątpliwości komu zgłoszenie incydentu przypisać proszę wybierać "Zgłoszenie RCI - serwis komputerowy". Zgłoszenie zostanie przesłane do odpowiedniego adresata.

 

Dodawanie nowego zgłoszenia

 

Na następnej stronie wypełniamy pola: temat, pilność, kategoria, podkategoria, pozycja, zasób, treść. Jeśli mamy jakiś zrzut ekranu (jeśli to tylko możliwe to zachęcam do załączania takich zrzutów) kliknij „Wczytaj załącznik”.

Następnie wybieramy „Zapisz zgłoszenie”.

 

Zapisywanie zgłoszenia

 

W tym momencie zgłoszenie zostało wysłane do pracowników serwisu i oczekuje na realizację.

W przypadkach kiedy zgłoszenie przy pomocy HelpDesku nie jest możliwe (na przykład problem dotyczy braku połączenia sieciowego) wyjątkowo można zgłosić incydent telefonicznie.

Kontakt do odpowiedniej jednostki można znaleźć wyżej klikając na nazwę jednostki lub w artykule Przydatne dane kontaktowe.

Dodatkowa uwaga:
Ze strony HelpDesku-u można pobrać instrukcję w formacie PDF opisującą trochę szerzej korzystanie z HelpDesk-u (QDesk). W tym celu na stronie startowej wybieramy „Baza wiedzy”

 

Dostęp do bazy wiedzy

 

a następnie klikamy w link „Instrukcja.pdf”

 

Pobieranie instrukcji